SFC 2018 – Jumping to 4.0 TrailerSTARTUP FUNDING CAMP là chương trình phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tầm cỡ quốc gia đầu tiên được trực tiếp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo thực hiện. Đây sẽ là chương trình về đầu tư khởi nghiệp có quy mô, chất lượng hàng đầu.
Tham dự vào chương trình, các nhóm/ công ty khởi nghiệp sẽ được tiếp cận với nguồn lực tốt nhất trong cả nước: chuyên gia hàng đầu, nguồn vốn đầu tư dồi dào, mạng lưới doanh nghiệp, đối tác trên khắp cả nước.
STARTUP FUNDING CAMP chính là bệ phóng không thể bỏ qua cho những Khởi nghiệp mang tầm vóc quốc gia trong tương la.

source

6 Total Views 1 Views Today